University of Veterinary & Pharmaceutical Sciences, Brno

Veterinæruniversitetet i Brno er det eneste i sitt slag i Tsjekkia og har hatt et engelskspråklig program i om lag 15 år.

Relevante lenker

Sted

Brno er Tsjekkias nest største by med ca. 400 000 innbyggere. Veterinæruniversitetet ligger sentralt til i byen. Den greieste måten å komme til Brno på er å fly til Praha, og så videre med buss eller tog i 2,5 time til Brno. Du kan også fly til Wien og ta buss i 2 timer derfra.

Boforhold

Vi kan hjelpe med hybel på studentby. Prisen er ca NOK 1200 per måned. Standarden er meget god. En 3-roms leilighet sentralt på det private utleiemarkedet er lett og få tak i, og vil koste fra ca. NOK 4-5000 i måneden.

Studenter

Totalt er det ca. 900 veterinærstudenter. Av dem er det ca 180 på det engelske programmet. Av dette er ca. 80 skandinaviske studenter, flest norske. Ellers kommer utlendingene fra Tyskland, Israel, Storbritannia og Irland.

Studiefakta

Studiet gir veterinærutdanning (Doctor of Veterinary Medicine). Veterinæruniversitetet i Brno er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Universitetet holder høy standard både akademisk og når det gjelder bygningsmasse og utstyr. Både smådyr- og stordyrklinikk finnes på universitetsområdet. Lange utflukter til bondegårder er derfor sjelden nødvendig. Universitetsområdet har dessuten gymsal og treningsområde.

NB!

Norsk og tsjekkisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les mer om forskjellene her .

Pris pr. skoleår

For tiden EURO 7.600. Hvis ønskelig kan dette betales i to rater, EURO 4.600 i september og EURO 3.000 i januar. I tillegg kommer en Registration fee på EURO 650 som betales før oppstart av første studieår.  Registration fee betales til universitetets rekrutterings- og markedsføringsselskap  International Medicine Studies (IMS). Lånekassen dekker skolepengene, og i  tillegg får du  ca. 98 000 NOK til livsopphold ( stipendandel opp til 40%). NB! Husk prisnivået i Tsjekkia er meget behagelig.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Tsjekkisk  inngår i pensum det første studieåret for at du lettere skal klare deg i hverdagssituasjoner.

Studietid

6 år.

Opptak

Opptaket baserer seg på bestått 3-årig vgs, som gir generell studiekompetanse. Det kreves gode kunnskaper i kjemi og biologi, og alle må gjennom en opptaksprøve i disse fagene. Full fordypning i kjemi og biologi er derfor ønskelig siden opptaksprøvene ligger på dette nivået, men det er ikke noe formelt krav at disse fagene må være på vitnemålet.

IMS , som formidler veterinærstudiene i Brno og Warszawa, tilbyr et nettbasert forkurs i biologi og kjemi for de som har manglende bakgrunn i disse fagene. Les mer her.

Opptaksprøven

Dato for opptaksprøven er lørdag 29. april 2017, kl. 10.00. på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56, Oslo.

Søknadsfrist

31 mars. 2017.

Søknads- og opptaksprøveavgift

Euro 185 hvis du søker til ett av universitetene (Brno eller Warszawa). Euro 195 hvis du søker begge

Betales til:

International Medicine Studies, sro
Vlcie Hrdlo 55
82412 Bratislava
Slovakia
Account No.: 2922815272
Bank code: 1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0029 2281 5272
SWIFT: TATRSKBX
Bank details: Tatra banka, a.s.
Hodzovo nam. 3
811 06 Bratislava
Slovakia

Merk betalingen med : ”Admission fee veterinary – Warsaw/ Brno 17.

Søknadsprosedyre Step-by-step.

  1. Først fyller du inn registreringsskjemaet for opptaksprøven for hvor du ønsker å avlegge opptaksprøven. Dersom du ikke får en bekreftelse på dette, betyr det at din e-postadresse er skrevet feil.
  2. Skriv deretter ut denne guiden som hjelper deg å fylle ut søknadsskjemaet i steg 3.
  3. Så skal du fylle inn dette online søknadsskjemaet  til universitetet  NB! Ikke bruk æ, ø, å. Bruk i stedet ae, o, a. Skriv inn ditt mobilnummer som 0047xxxxxxxx uten opphold mellom tallene. Frist 31.mars.
  4. Send snarest mulig en kopi av kvittering for betalt søknadsavgift til oss på fax 73884021 eller elektronisk til info@interstudies.no

Til slutt må du sende følgende dokumenter til SONOR-Interstudies, Torggata 11, 0181 Oslo før fristen går ut 25. mars:

  • Kopi av vitnemålet fra v.g.s på norsk og engelsk. Det engelske skal være stemplet med en apostille. (Hva er en apostille?) Dersom du ennå ikke har fått ditt vitnemål, må dette ettersendes så snart du har det klart.
  • Helseattest (engelsk)
  • 2 stk. passfoto
  • CV på engelsk
  • Kopi av pass (bare billedsiden)

NB!

Ingen dokumenter på norsk kan vedlegges.

Frist for å akseptere studieplassen

Snarest mulig, men senest 31. august.

Studiestart

Kan variere, men er vanligvis i siste halvdel av september.

Oppholdstillatelse m.m.

Det kreves kun vanlig pass til Tsjekkia. Etter ankomsten må du innom den lokale politistasjonen for å registrere deg og få oppholdstillatelse. Universitetet hjelper deg med dette. Interstudies hjelper til med å koordinere felles transport ned til Praha.

Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk forsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Her skaffer du deg Europeisk helsetrygdkort . I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til avbrudd, tyveri og lignende. Vi anbefaler medlemskap i ANSA , som også tilbyr en slik studentforsikring.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.