Comenius University, Martin

Jessenius Faculty of Medicine in Martin, er en filial under Comenius University i Bratislava og har drevet med medisinutdanning siden 1962. Den internasjonale delen med undervisning på engelsk som undervisningsspråk, startet opp i 1992

Relevante lenker

Sted

Martin er en liten by på størrelse med Lillehammer. Avstanden til Slovakias hovedstad Bratislava er 22 mil, mens det er 28 mil til Wien i Østerrike. Også Krakow i Polen ligger innen drøye 3 timers kjøring fra Martin. En kulturrik by, med gode rekreasjonstilbud. Blant annet slalåmbakker med heis i utkanten av byen. Martin anbefales for de som liker friluftsliv og små tette miljøer.

Boforhold

I oppstartsfasen hjelper universitetet med å skaffe hybel i studentby som ligger vegg i vegg med universitet. Idrettspark, svømmehall og kantine på området. Ellers er det både billig og lett å leie leilighet i Martin.

Studenter

Ca. 850 til sammen på det medisinske fakultetet. Her finner vi i dag den største konsentrasjonen av nordmenn, med over 400 studenter. Undervisning med tett oppfølging i små grupper.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning (MUDr. grad) som gir autorisasjon i Norge. Du vil gjennomføre turnus i Norge på lik linje med studenter som er utdannet i Norge. Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

NB!

Norsk og slovakisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Her kan du lese mer om forskjellene.

Pris pr. skoleår

For tiden: € 9.900 per år. Fakultetet tilbyr en ukes frivillig forkurs i kjemi ved oppstart. Pris € 400. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker disse beløpene. Skolepengene kan betales i inn i to rater (innen 31 aug. og 31 jan.).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Slovakisk inngår som en del av pensum de første årene, for at studentene lettere skal kommunisere med pasientene når de skal ut i klinikken fra og med tredje studieår.

Studietid

6 år. Teknisk sett er det muligheter til å søke seg over til studiesteder i Norge eller andre land, men i praksis kan det særlig i forhold til Norge by på problemer, pga få ledige studieplasser og fordi Norge har en PBL-modell. Studiet følger European Credit Transfer System (ECTS). Etter avtale er det er mulig å ta størstedelen av siste studieår i Norge.

Opptak

Opptaket baserer seg på generell studiekompetanse fra videregående og fortrinnsvis biologi og kjemi i fagkretsen. Det kreves gode kunnskaper i realfagene og alle må gjennom en opptaksprøve i biologi og kjemi. Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2 er nødvendig, selv om det ikke er et formelt krav å ha disse fagene med karakter på vitnemålet. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøven

Opptaksprøven vil finne sted lørdag 26. mai 2018 klokken 10 på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56, Oslo.

Prøven tar 135 minutter. Du vil kunne ta med kalkulator, det periodiske system, engelsk-norsk ordbok og English medical dictionary.

Det vil være 160 multiple choice-spørsmål; 80 fra hvert fagområde. Normalt ligger opptaksgrensen ved 60% riktig svar.

Opptaksprøven er gratis når du søker gjennom Interstudies. For mer informasjon om opptaksprøven og pensum, ta kontakt med SONOR-Interstudies gjennom kontaktskjemaet.

Søknadsfrist

1. mai 2018

Søknadens innhold

Last ned ApplicationForm, fyll det ut på PC, og send det til følgende e-postadresse:  applicants@jfmed.uniba.sk   NB! Du trenger ikke fylle inn alle fagene på side 2 . Men alle som har et vitnemål må fylle ut de fagene de kom opp i til eksamen i rubrikken » subjects of school-leaving examination». De som ennå ikke har vitnemål kan se bort fra dette. For studiespesialisering, kryss av for Grammar school, og skriv inn skolens navn og adresse.

Deretter skal du skrive ut skjemaet, signere det og sende det til  sammen med følgende dokument.

  • CV med signatur
  • Helseattest
  • Vaksinasjonskort som viser Hepatitt B-vaksinasjon
  • Kopi av passet (bildesiden)
  • Tre passbilder (3,5 x 4,5 cm)
  • Kopi av fødselsattesten
  • Kopi av karakterutskrift eller vitnemål på norsk og engelsk

til :

SONOR-Interstudies,
Torggata 11,
0181 Oslo,  

Dette må gjøres innen 1.mai 2018. Deretter sender vi det til Martin, og du er klar for opptaksprøven.

Hvis du består prøven og tar imot plassen skal du sende oss ytterligere:

Så til slutt skal alle sende sitt vitnemål på norsk med apostille og fødselsattest i original form til Jan Zima, Bygdø alle 76, 0268 Oslo (tel. 97132842) slik at han kan få dem oversatt til slovakisk. Du må påregne en kostnad for oversettelsen. 

Info om apostillestempel

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering.

Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har ratifisert Haag-konvensjonen.

Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med institusjonens embetsstempel (ofte et løvestempel). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen.

Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må notarialbekreftes. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autorisasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer.

Klikk her for å finne nærmeste kontor.

Frist for å akseptere studieplassen

Snarest mulig. Dette gjøres gjennom å betale immatrikulasjonsavgiften på € 70 (engangsavgift) til:

Univerzita Komenskeho v Bratislave
Safarikovo namestie 6
818 06 BRATISLAVA
Slovak Republic

Bank: State treasury
SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502
Melding til mottaker: Tuition fee 2017/2018 Jessenius Faculty of Medicine in Martin + Ditt navn

Studiestart

Medisinstudiet starter i begynnelsen av september.