Comenius University, Martin

Jessenius Faculty of Medicine in Martin, er en filial under Comenius University i Bratislava og har drevet med medisinutdanning siden 1962. Den internasjonale delen med undervisning på engelsk som undervisningsspråk, startet opp i 1992

Nyttige dokumenter

Relevante lenker

Sted

Martin. En liten by på størrelse med Lillehammer. Avstanden til Slovakias hovedstad Bratislava er 22 mil, mens det er 28 mil til Wien i Østerrike. Også Krakow i Polen ligger innen drøye 3 timers kjøring fra Martin. En kulturrik by, med gode rekreasjonstilbud. Blant annet slalombakker med heis i utkanten av byen. Martin anbefales for de som liker friluftsliv og små tette miljøer.

Boforhold

I oppstartsfasen hjelper universitetet med å skaffe hybel i studentby som ligger vegg i vegg med universitet. Idrettspark, svømmehall og kantine på området. Ellers er det både billig og lett å leie leilighet i Martin.

Studenter

Ca. 850 til sammen på det medisinske fakultetet. Her finner vi i dag den største konsentrasjonen av nordmenn, med over 400 studenter.
Undervisning med tett oppfølging i små grupper.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning (MUDr. grad) som etter noen ukers tilleggskurs i sosialmedisin gir autorisasjon i Norge. Studiet har integrert praksis, og man er derfor lege med full lisens etter 6 år. Turnus i Norge på lik linje med studenter som er utdannet her. Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

NB!

Norsk og slovakisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Her kan du lese mer om forskjellene.

Pris pr. skoleår

For tiden: € 9.500 per år (ca. 90 000 NOK). Fakultetet tilbyr en ukes frivillig forkurs i kjemi ved oppstart. Pris € 400. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker disse beløpene.

Skolepengene kan betales i inn i to rater (innen 31 aug. og 31 jan.). I tillegg yter Lånekassen rundt 98 000 NOK til livsopphold (stipendandel 40%).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Slovakisk inngår som en del av pensum de første årene, for at studentene lettere skal kommunisere med pasientene når de skal ut i klinikken fom tredje studieår.

Studietid

6 år. Teknisk sett er det muligheter til å søke seg over til studiesteder i Norge eller andre land, men i praksis kan det særlig i forhold til Norge by på problemer, pga få ledige studieplasser og fordi Norge har en PBL-modell. Studiet følger European Credit Transfer System (ECTS). Etter avtale er det er mulig å ta størstedelen av siste studieår i Norge.

Opptak

Opptaket baserer seg på bestått vitnemål fra vgs. med generell studiekompetanse og fortrinnsvis biologi og kjemi i fagkretsen. Det kreves gode kunnskaper i realfagene og alle må gjennom en opptaksprøve i biologi og kjemi. Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2 er nødvendig for å kunne ha noen sjanser til å klare opptaksprøven, selv om det ikke er et formelt krav å ha disse fagene med karakter på vitnemålet. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøven

Denne avholdes på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56, Oslo, lørdag 20. mai 2017, kl. 10.00.

Les mer om dato og hjelpemidler her .

Varighet er inntil 4 timer, men de fleste avslutter i god tid før det.Den skriftlige delen består av ca. 160 multiple choice spørsmål, d.v.s. 80 fra hvert av fagområdene.

Vanligvis ligger opptaksgrensen på rundt 60% rette svar.

Opptaksprøven er gratis når du søker gjennom Interstudies. For fagoversikt til opptaksprøven/anbefalt litteratur; se link under «Nyttige dokumenter». Hvert universitet har sine egne opptaksprøver og skjemaer.

NB!

Her finner du eksempler på gamle opptaksprøver .

Søknadsfrist

1. mai.

Søknadens innhold

Last ned ApplicationForm, fyll det ut på PC, og send det til følgende e-postadresse:  applicants@jfmed.uniba.sk   NB! Du trenger ikke fylle inn alle fagene på side 2 . Men alle som har et vitnemål må fylle ut de fagene de kom opp i til eksamen i rubrikken » subjects of school-leaving examination». De som ennå ikke har vitnemål kan se bort fra dette. For studiespesialisering, kryss av for Grammar school, og skriv inn skolens navn og adresse.

Deretter skal du skrive ut skjemaet, signere det og sende det til  sammen med følgende dokument.

  • Kopi av ditt norske eller engelske vitnemål, hvis du har
  • Kopi av passet
  • Kopi av fødselsattest ( fåes på Folkeregisteret v/Skatteetaten)

til :

SONOR-Interstudies,
Torggata 11,
0181 Oslo,  

Dette må gjøres innen 10.mai 2017. Deretter sender vi det til Martin, og du er klar for opptaksprøven.

Hvis du består prøven og tar imot plassen skal du sende oss ytterligere:

  • CV på engelsk med signatur
  • Helseattest ( se nyttige dokumenter) og vaksinasjonskort med hepatitt B vaksinasjon
  • 3 foto ( 3,5×4,5cm) f.eks. fra en fotoboks.

Så til slutt skal alle sende sitt vitnemål på norsk med apostille og fødselsattest i original form til Jan Zima, Bygdø alle 76, 0268 Oslo (tel. 97132842) slik at han kan få dem oversatt til slovakisk. Du må påregne en kostnad på omlag 700 kroner for det.

Info om apostille på vitnemål fra videregående skole  og fødselsattest

Du tar ditt originale vitnemål og fødselsattest  og leverer dem til Notarius publicus. (Vanligvis finner du Notarius hos tingretten/byfogden eller lensmannen i nærheten av ditt bosted). Notarius tar en kopi av dokumentene og påstempler dem med stempel «Rett kopi». Deretter tar du disse kopier til Fylkesmannen i det fylke hvor du bor. Fylkesmannen stempler på disse kopiene et firkantet stempel som heter «Apostille» og som bekrefter at dokumentene er ekte.

Frist for å akseptere studieplassen

Snarest mulig. Dette gjøres gjennom å betale immatrikulasjonsavgiften på € 70 (engangsavgift) til:

Univerzita Komenskeho v Bratislave
Safarikovo namestie 6
818 06 BRATISLAVA
Slovak Republic

Bank:

State treasury

SWIFT:

SPSRSKBAXXX

IBAN:

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Melding til mottaker

Tuition fee 2017/2018 Jessenius Faculty of Medicine in Martin + Ditt navn

Studiestart

Medisinstudiet starter i begynnelsen av september.

Oppholdstillatelse m.m.

For å reise nedover trenger du i første omgang bare et gyldig pass. Senere må du innom den lokale politistasjonen / immigrasjonsmyndigheten for å registrere deg for å få oppholdstillatelse. Universitetet hjelper deg med denne registreringen. Interstudies hjelper med å koordinere transport nedover til studiestedet.

Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Skaff deg Europeisk helsetrygdekort her . I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til tyveri o.l. Medlemsskap i foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA, anbefales. ANSA har dessuten et godt forsikringstilbud for sine medlemmer.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.