Charles University, Praha

Charles University, 3rd Faculty of Medicine, er ett av tre fakulteter i Praha som tilbyr engelskspråklig medisinutdanning. Universitetet er også kjent for å benytte problembasert læring som undervisningsmetode.

Nyttige dokumenter

Relevante lenker

Sted

Praha er Tsjekkias hovedstad og har ca. 1,9 mill. innbyggere. Byen er for tiden en av Europas største turistmagneter med sine godt bevarte gamle bydeler. En kosmopolitisk storby med særpreg, hvor livet fortsatt kan nytes i behagelig tempo. Det er flere daglige flyavganger fra Oslo til Praha, i tillegg til tog og buss.

Boforhold

Universitetet hjelper med å skaffe hybel i studentby i oppstartsfasen. Standarden er noe varialbel.  Det er imidlertid både billig og lett å få tak i sentrumsnære leiligheter, og universitetet er også behjelpelig med å skaffe kontakt med utleiebyråer som for eksempel: http://www.sffczech.cz

Studenter

Det er ca. 1100 studenter ved det medisinske fakultetet. Rundt 150 av dem er nordmenn

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning ( MUDr. grad) som etter noen ukers tilleggskurs i sosialmedisin gir autorisasjon som lege i Norge. Studiet har integrert praksis, og man er derfor lege med full lisens etter 6 år. Turnus i Norge på lik linje med studenter som er utdannet her. Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

NB!

Norsk og tsjekkisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les viktig informasjon her .

Pris pr. skoleår

For tiden: Czech crowns 330 000 (ca. 110 000 NOK), eller tilsvarende beløp i Euro. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker dette beløpet. Skolepengene kan betales i 2 rater (innen 30 sept. og 31 jan.) Betales hele beløpet inn før 31. oktober gies det en rabatt på 10 000 NOK. I tillegg yter Lånekassen 98 000 NOK til livsopphold (stipendandel 40%).

Husk at prisnivået i Tsjekkia er meget behagelig!

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Tsjekkisk inngår som en del av pensum de første årene for at studentene lettere skal kommunisere med pasientene.

Studietid

6 år. Faglig sett er det muligheter til å søke seg over til studiesteder i Norge eller andre land, men i praksis kan det i forhold til Norge by på problemer, etter som dette forutsetter ledige studieplasser og at fagene leses i forskjellig rekkefølge.

Opptak

Opptaket baserer seg på bestått vitnemål fra vgs. med generell studiekompetanse. (Spesiell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen er ikke nok for opptak). Det kreves gode kunnskaper i realfagene, og alle må gjennom en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk (alternativt matematikk). Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2, samt minimum fysikk 1 (R1) er nødvendig for å kunne ha noen sjanser til å klare opptaksprøven, selv om det ikke er et formelt krav å ha disse fagene med karakter på vitnemålet. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøven

Dato for opptaksprøven er søndag 21. mai 2017 kl. 10.00 på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56. Oslo.

Opptaksprøven koster € 22.

Les mer om dato og hjelpemidler her .

Varighet er 2t. 45 min. Den skriftlige delen består av ca. 90 multiple choice spørsmål, d.v.s. 30 fra hvert av fagområdene. Deretter blir det et kort intervju basert på en ukjent tekst. for de som har klart 55 eller flere rette svar. Til slutt vil du få beskjed om hvordan du ligger an til opptak.

For fagoversikt til opptaksprøven/anbefalt litteratur; se linker under «Nyttige dokumenter». Hvert universitet har sine egne opptaksprøver og skjemaer.

NB!

Her finner du eksempler på gamle opptaksprøver.

Søknadsfrist

31.mars 2017. Kontakt info@interstudies.no  ved eventuell forsinket søknad.

Søknadsprosedyre

 Gå inn HER. Klikk på Apply for study. Fyll inn din e-postadresse. Så kommer du til «user name» hvor du fyller inn navnet ditt, og lager ditt eget passord.

Så kommer du til selve soknadsskjemaet. Fyll inn de obligatoriske feltene som er merket med blå stjerne. NB ! Fyll inn den siste rubrikken «agency» med Sonans Interstudies så du er sikker på at du blir registert for opptaksprøven i Oslo.

Så skal du sende følgende per post til SONOR-Interstudies, Torggata 11, 0181 Oslo innen 31. mars.

  • Kopi av vitnemålet fra v.g.s på  engelsk. Det skal være stemplet med en apostille.  Dette gjelder bare de som har et vitnemål allerede.  Hva er en apostille?
  • 1 stk. passbilde
  • Kopi av pass. Her må du skrive på baksiden «Personal data can be used for the purpose of admission» . Så signerer du.
  • Kvittering av » admission fee» på € 22  med ditt navn påskrevet. Betalingen går til:

 

 

Name of the account:

Charles University, Third Faculty of Medicine

Bank name:

Ceskoslovenska obchodni banka, Branch (corporate)

Address:

Na Porici 24, 115 20 Prague 1, Czech Republic

 Account

IBAN:

CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433

SWIFT code

CEKOCZPP

Mer informasjon kommer fra universitetet etter opptaksprøven.

Frist for å akseptere studieplassen

1. august.

Studiestart

Et to-ukers forkurs i tsjekkisk språk starter i midten av september. Selve medisinstudiet starter i slutten av måneden.

Oppholdstillatelse m.m.

Det kreves kun gyldig pass når du reiser til Tsjekkia. Etter ankomsten må du innom den lokale politistasjonen / immigrasjonsmyndigheten for å registrere deg og få oppholdstillatelse. Universitetet hjelper deg med dette. Interstudies hjelper med å koordinere transport nedover til studiestedet.

Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Her bestiller du deg Europeisk helsetrygdekort. I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til tyveri o.l. Medlemsskap i foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA, anbefales.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.