Charles University, Praha

Charles University, 3rd Faculty of Medicine, er ett av tre fakulteter i Praha som tilbyr engelskspråklig medisinutdanning. Universitetet er også kjent for å benytte problembasert læring som undervisningsmetode.

Relevante lenker

Sted

Praha er Tsjekkias hovedstad og har ca. 1,9 mill. innbyggere. Byen er for tiden en av Europas største turistmagneter med sine godt bevarte gamle bydeler. En kosmopolitisk storby med særpreg, hvor livet fortsatt kan nytes i behagelig tempo. Det er flere daglige flyavganger fra Oslo til Praha, i tillegg til tog og buss.

Boforhold

Universitetet hjelper med å skaffe hybel i studentby i oppstartsfasen. Standarden er noe varialbel.  Det er imidlertid både billig og lett å få tak i sentrumsnære leiligheter, og universitetet er også behjelpelig med å skaffe kontakt med utleiebyråer.

Studenter

Det er ca. 1100 studenter ved det medisinske fakultetet. Rundt 150 av dem er nordmenn.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning ( MUDr. grad) som gir autorisasjon som lege i Norge. Studiet har integrert praksis, og man er derfor lege med full lisens etter 6 år. Turnus i Norge på lik linje med studenter som er utdannet i Norge. Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

NB!

Norsk og tsjekkisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les viktig informasjon her .

Pris pr. skoleår

For tiden: Czech crowns 330 000 (ca. 110 000 NOK), eller tilsvarende beløp i Euro. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker dette beløpet. Skolepengene kan betales i 2 rater (innen 30 sept. og 31 jan.).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Tsjekkisk inngår som en del av pensum de første årene for at studentene lettere skal kommunisere med pasientene.

Studietid

6 år. Faglig sett er det muligheter til å søke seg over til studiesteder i Norge eller andre land, men i praksis kan det i forhold til Norge by på problemer, etter som dette forutsetter ledige studieplasser og at fagene leses i forskjellig rekkefølge.

Opptak

Opptaket baserer seg på generell studiekompetanse fra videregående. Det kreves gode kunnskaper i realfagene, og alle må gjennom en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk (alternativt matematikk). Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2, samt minimum fysikk 1 (R1) er nødvendig, selv om det ikke er et formelt krav å ha disse fagene med karakter på vitnemålet. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøven

Dato for opptaksprøven er søndag 27. mai 2018 kl. 10.00 på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56. Oslo.

Les mer om dato og hjelpemidler her .

Varighet er 2t. 45 min. Den skriftlige delen består av ca. 90 multiple choice spørsmål, d.v.s. 30 fra hvert av fagområdene. Deretter blir det et kort intervju basert på en ukjent tekst. for de som har klart 55 eller flere rette svar. Til slutt vil du få beskjed om hvordan du ligger an til opptak.

For fagoversikt til opptaksprøven/anbefalt litteratur; se linker under «Nyttige dokumenter». Hvert universitet har sine egne opptaksprøver og skjemaer.

Søknadsfrist

25. mars 2018

Søknadsprosedyre

Gå inn HER. Klikk på Apply for study. Fyll inn din e-postadresse. Så kommer du til «user name» hvor du fyller inn navnet ditt, og lager ditt eget passord.

Så kommer du til selve soknadsskjemaet. Fyll inn de obligatoriske feltene som er merket med blå stjerne. NB ! Fyll inn den siste rubrikken «agency» med Sonans Interstudies så du er sikker på at du blir registrert for opptaksprøven i Oslo.

For mer informasjon om hvordan du fyller inn søknadsskjemaet, vennligst ta kontakt med SONOR-Interstudies gjennom kontaktskjemaet.

Så skal du sende følgende per post til Study Outside Norway (SONOR), Torggata 11, 0181 Oslo innen 25. mars.

  • Kopi av vitnemålet fra vgs på  engelsk. Det skal være stemplet med en apostille.
    • Mangler du vitnemål skal du sende inn en karakterutskrift samt en erklæring fra skolen om at du vil motta vitnemål til sommeren (obs! må være skrevet på engelsk)
  • 1 stk. passbilde
  • Kopi av pass. Her må du skrive på baksiden «Personal data can be used for the purpose of admission» . Så signerer du.
  • Kvittering av » admission fee» på CZK 600 med ditt navn påskrevet. Betalingsinformasjon unik til deg finner du når søknadsskjemaet er sendt inn.

Mer informasjon kommer fra universitetet etter opptaksprøven.

Frist for å akseptere studieplassen

1. august.

Studiestart

Et to-ukers forkurs i tsjekkisk språk starter i midten av september. Selve medisinstudiet starter i slutten av måneden.