Riga Stradins University, Faculty of Medicine

Universitetet ligger i Riga som er Latvias hovedstad med om lag 750 000 innbyggere.

Relevante lenker

Sted

Riga ligger ved Østersjøkysten og har en av Europas vakreste ”gamlebyer”. Riga har nå daglige flyavganger direkte til Oslo, samt flere ganger i uken fra Bergen og Trondheim.

Boforhold

Den første uken etter ankomst blir du innlosjert i et hotell rett ved universitetet til en svært gunstig pris. I løpet av denne tiden vil universitetet være behjelpelig med å skaffe deg kontakt med boligmeklere på det private utleiemarkedet. Prisene på en bra 3-roms leilighet ligger på ca. 5000 NOK pr. måned.

Studenter

Totalt over 3 000 studenter. Utenlandsavdelingen (English Programme) tar vanligvis opp ca.120 studenter pr. år på legestudiet. I dag er det totalt rundt 100 norske studenter ved universitetet. Studietilbud på engelsk siden 1990.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning (M.D.grad) som er godkjent i hele EU-området , inklusive Norge. Studiet er godkjent for lån og stipend etter gjeldende regler i Statens Lånekasse for utdanning. Det er tradisjonell pedagogikk med hovedvekt på teori det to første årene (pre-klinisk del). Deretter en klinisk del på 4 år.  Turnus avtjenes på vanlig måte i Norge.

NB!

Norsk og latvisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les mer om forskjellene her .

Pris pr. skoleår

Pris pr år er €  12 000. I tillegg er det en Registration fee på € 1500 som bare betales første skoleår. Du må også betale EURO 75 ( refunerbart ) som et engangs depositum for  bruk av biblioteket. En søknadsavgift på EURO 100 skal betales i forbindelse med søknaden. Våre tjenester er gratis. Dette er avgifter som må betales uansett om man søker gjennom Interstudies eller ikke.

Skolepengestøtten fra lånekassen deller alle disse beløpene. Skolepengene kan betales inn i to rater med første avdrag innen 30. september. I tillegg yter Lånekassen 98 000 NOK til livsopphold (stipendandel 40%).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, mens latvisk er en del av pensum de første 2 årene slik at studentene kan kommunisere med pasientene i den kliniske delen av studiet. Normalt kreves TOEFL-testen som dokumentasjon på gode engelskkunnskaper, men det er vanlig å gi skandinaviske studenter fritak fra dette ved akseptabel engelskkarakter på vitnemålet.

Studietid

6 år. Skoleåret varer i 37-40 uker og er inndelt i 2 semestre. Feriene er stort sett som i Norge.

Opptak og søknadsprosedyre

Riga Stradins University har opptak til medisinstudier på grunnlag av karakterer. De krever minst 4 i kjemi 1+2 eller 4 i biologi 1+2. Du må minst ha fordypning i kjemi eller biologi, men aller helst begge. Gode karakterer i andre realfag teller positivt inn. Du må også ha minst 4 i engelsk, hvis ikke må du ta en standardisert engelsktest. Men, hvis du har studier på et høyere nivå innen kjemi og/eller biologi vil du kunne bruke dette. Du må også ha to referansebrev og motivasjonsbrev. Bra motivasjonsbrev og referansebrev vil telle positivt inn mot et opptak.

Det er opptak to ganger i året (september og januar).

Søknadsperioder

Du kan bare søke innenfor disse periodene:
Høstsemesteret: 1. april – 25. juni
Vårsemesteret: 1. september – 25. november

NB!

Søknadsavgift

Avgiften er på EURO 100 og betales til:

Recipient: Riga Stradins University
Registration No: 90000013771
Bank: A/S Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, R ī ga, LV-1048, Latvija
SWIFT/BIC: HABALV22
Account No (IBAN): LV02 HABA 0551 0003 7605 0
Purpose of Payment: Application fee for (name, surname)

Husk å påføre ditt eget navn på kvitteringen.

Søknadsprosedyre – steg for steg.

 1. Gå inn på denne siden,  klikk Undergraduate–> Medicine, —> Apply here  og send din online søknad til Riga. Under rubrikken «WAYS OF APPLICATION» skriver du Representative/Agent: Interstudies
 2. Skriv deretter ut søknaden din. Den skal legges ved den komplette søknaden når du sender denne som vanlig post. Husk dato og signatur.
 3. Skriv ut skjema for anbefalingsbrev (2x), motivasjonsbrev samt «checklist: admission for undergratudate studies» her. NB! Alle skal ha originale signaturer. Ikke kopier. Alt SKAL skrives på Riga sine skjemaer. Det skal skrives på engelsk.
 4. Oversett ditt vitnemål til engelsk og få kopiene av det norske og egelske vitemålet stemplet med Certified copy med original signatur på din skole eller hos notarius publicus ( tingretten/byfogden/lensmann).
 5. Scan både ditt norske og engelske vitnemål og send bare disse to dokumentene elektronisk til: edocs@rsu.lv

Til slutt sender du komplett søknad innen 25. juni til:

SONOR Interstudies
Torggata 11
0181 Oslo

som kontrollerer da at du er kvalifisert, regner snitt og anbefaler søknaden.

Søknaden skal ha følgende innhold:

 • Utskrift av din online søknad med underskrift
 • Kopi av vitnemål på engelsk og norsk med originalt stempel og signatur (altså  ikke en kopi av stempelet og signaturen)
 • 4 bilder (3×4 cm,  for eksempel fra en fotoboks).
 • 2 kopier av passet (fotosiden)
 • 2 anbefalingsbrev ( må være original signatur, ikke kopi.)
 •  Motivasjonsbrev ( må signeres)
 •  Kopi av betalt søknadsavgift.
 • Eventuelle andre dokumentasjoner på utdanning (må ha original stempel og signatur, ikke kopi.)

Sjekk at alle dokumenter er vedlagt ved bruk av checklist for admission. Disse skjemaene skal brukes.

Alle må lese gjennom søknadsreglementet her.
EU/EØS-borgere skal ikke sende politiattest.

NB!

Anbefalingsbrev og motivasjonsbrev må signeres.

Alle må oppgi e-post adresse og mobilnummer. Interstudies bruker kun e-post og/eller SMS som informasjonskanal.

Frist for å akseptere studieplassen

snarest mulig

Studiestart

Vanligvis første uken i september. Utenlandsstudentene har da en liten ‘bli kjent uke’ rett før oppstart. Ekskursjoner, sightseeing og selskaplighet inngår i dette.

Oppholdstillatelse m.m.

Latvia er nå blitt medlem av EU, og derfor er det ikke lenger nødvendig for norske studenter å skaffe seg oppholdstillatelse/ visum før de reiser fra Norge. Nå kan du reise nedover bare med ditt norske pass. Etter at du har kommet i gang med studiene, må du innen en viss dato oppsøke de lokale politimyndighetene i Riga for å få ditt studentvisum. Det medisinske fakultetet vil hjelpe deg med dette.

Interstudies hjelper med å koordinere transport nedover til lærestedet. Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Skaff deg også Europeisk helsetrygdekort . I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til tyveri, avbrudd og lignende. Medlemskap i foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA, anbefales. ANSA har dessuten et godt forsikringstilbud for sine medlemmer.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.