Riga Stradins University, Faculty of Dentistry

Universitetet ligger i Riga som er Latvias hovedstad med om lag 750 000 innbyggere.

Relevante lenker

Sted

Riga ligger ved Østersjøkysten og har en av Europas vakreste ”gamlebyer”. Riga har nå daglige flyavganger direkte til Oslo, samt flere ganger i uken fra Bergen og Trondheim.

Boforhold

Den første uken etter ankomst blir du innlosjert i et hotell rett ved universitetet til en svært gunstig pris. I løpet av denne tiden vil universitetet være behjelpelig med å skaffe deg kontakt med boligmeklere på det private utleiemarkedet. Prisene på en bra 3-roms leilighet ligger på ca. 5000 NOK pr. måned.

Studenter

Totalt over 3 000 studenter. Utenlandsavdelingen (English Programme) tar vanligvis opp ca. 50 studenter pr. år på tannlegestudiet. I dag er det ca. 10 norske og 15 svenske tannlegestudenter ved universitetet. Ellers kommer studentene fra bl.a. Tyskland, Finland, England, Frankrike og USA. Studietilbud på engelsk siden 1990.

Studiefakta

Studiet gir tannlegeutdanning (D.D.S.grad). Studiet er godkjent for lån og stipend etter gjeldende regler i Statens Lånekasse. Det er tradisjonell pedagogikk med hovedvekt på teori det første året. Fra og med andre studieår gjør man gradvis mer og mer bruk av problembasert læringsmodell. Det undervises i små grupper, med 5 studenter pr. professor. Tannklinikken har investert mye i utstyr de siste årene og framstår i dag som en topp moderne klinikk.

Faglig sett er det mulig å søke seg over til andre studiesteder i Norge eller andre land, men i praksis kan det i forhold til Norge by på problemer, siden dette forutsetter at det er ledige studieplasser.

NB!

Norsk og Latvisk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les mer om forskjellene her .

Pris pr. skoleår

Pris pr. år er € 14 000 de to første årene, og € 15 000 de tre siste årene. I tillegg er det en Registration fee på € 1500 som bare betales første skoleår. Du må også betale EURO 75 ( refunderbart ) som et engangs depositum for  bruk av bibloteket. En søknadsavgift på EURO 100 skal betales i forbindelse med søknaden. Våre tjenester er gratis. Dette er avgifter som må betales uansett om man søker gjennom Interstudies eller ikke.

Skolepengestøtten fra lånekassen dekker opptil 120 000 NOK per år. Skolepengene kan betales inn i to rater med første avdrag innen 30 september. I tillegg yter Lånekassen 98 000 NOK til livsopphold ( stipendandel 40%).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, mens latvisk er en del av pensum de første 2 årene slik at studentene kan kommunisere med pasientene i den kliniske delen av studiet. Normalt kreves TOEFL-testen som dokumentasjon på gode engelskkunnskaper, men det er vanlig å gi norske studenter fritak fra dette ved akseptabel engelskkarakter på vitnemålet.

Studietid

5 år. Skoleåret varer i 37-40 uker og er inndelt i 2 semestre.

Opptak og søknadsprosedyre

Opptaket baserer seg på bestått vitnemål fra vgs. med generell studiekompetanse. Flest mulig realfag er ønskelig i fagkretsen, men bare kjemi 1+2 eller biologi 1+2 er obligatorisk. I praksis har det vist seg at for å bli tatt opp, må du ha både kjemi og biologi med minst full fordypning i ett av fagene. Engelskkarakteren må være 4,0 eller bedre. Også samlet snitt i kjemi, biologi og engelsk må være over 4,0
Det er opptak to ganger i året (i september og januar).

Søknadsperioder

Du kan bare søke innenfor disse periodene:
Høstsemesteret: 1. april – 25. juni
Vårsemesteret: 1. september – 25. november

NB! Søknadsavgift

Avgiften er på EURO 100 og betales til:

Recipient: Riga Stradins University
Registration No: 90000013771
Bank: A/S Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, R ī ga, LV-1048, Latvija
SWIFT/BIC: HABALV22
Account No (IBAN): LV02 HABA 0551 0003 7605 0
Purpose of Payment: Application fee for  (name, surname)

Husk å påføre ditt eget navn på kvitteringen.

Søknadsprosedyre – steg for steg.

 1. Gå inn på denne siden, klikk apply now, klikk Undergraduate–> Medicine, -à  Application procedure  og send din online søknad til Riga. Under rubrikken «WAYS OF APPLICATION» skriver du Representative/Agent: Interstudies
 2. Skriv deretter ut søknaden din. Den skal legges ved den komplette søknaden når du sender denne som vanlig post. Husk dato og signatur.
 3. Skriv ut skjema for anbefalingsbrev (2x), motivasjonsbrev samt «checklist: admission for undergratudate studies» her. NB! Alle skal ha original signatur. Ikke kopier. Alt SKAL skrives på Riga sine skjemaer, og skal skrives på engelsk.
 4. Oversett ditt vitnemål til engelsk og få kopiene av det norske og engelske vitnemålet stemplet med Certified copy med original signatur på din skole eller hos notarius publicus ( tingretten/byfogden/lensmann).
 5. Scan både ditt norske og engelske vitnemål  og send bare disse to dokumentene elektronisk til:  edoc@rsu.lv
 6. Til slutt sender du komplett søknad til: Interstudies, Postboks 6917, 7494 Trondheim

som kontrollerer da at du er kvalifisert, regner snitt og anbefaler søknaden.  

Komplette søknader skal ha følgende innhold og sendes innen 25. juni til:

SONOR Interstudies
Torggata 11
0181 Oslo

 • Utskrift av din online søknad med underskrift
 • Kopi av vitnemål på engelsk og norsk med originalt stempel og signatur(altså  ikke en  kopi av stempelet  eller signaturen)
 • 4 bilder (3×4 cm, for eksempel fra en fotoboks)
 • 2 kopier av passet (fotosiden)
 • 2 anbefalingsbrev (må ha original signatur, ikke kopi)
 •  Motivasjonsbrev (må ha din signatur)
 •  Kopi av betalt søknadsavgift.
 • Evntuelle andre dokumenter på relevant utdanning( må ha original sigatur og stempel, ikke kopi)

Sjekk at alle dokumenter er vedlagt ved bruk av «checklist for admission». Bare disse skjemaene skal brukes.

Alle må lese gjennom søknadsreglementet her.

EU/EØS-borgere skal ikke sende politiattest, brystrøntgen eller kopi av bankkort.

NB! 

Anbefalingsbrev og motivasjonsbrev må signeres

Alle må oppgi e-post adresse og mobilnummer. Interstudies bruker kun e-post og/eller SMS som informasjonskanal.

Frist for å akseptere studieplassen

Snarest mulig

Studiestart

Vanligvis første uken i september. Utenlandsstudentene har da en liten ‘bli kjent uke’ rett før oppstart. Ekskursjoner, sightseeing og selskaplighet inngår i dette.

Oppholdstillatelse m.m.

Latvia er nå blitt medlem av EU, og derfor er det ikke lenger nødvendig for norske studenter å skaffe seg oppholdstillatelse/ visum før de reiser fra Norge. Nå kan du reise nedover bare med ditt norske pass. Etter at du har kommet i gang med studiene, må du innen en viss dato oppsøke de lokale politimyndighetene i Riga for å få ditt studentvisum. Det medisinske fakultetet vil hjelpe deg med dette.

Interstudies hjelper med å koordinere transport nedover til lærestedet. Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Skaff deg også et EØS kort på ditt lokal trygdekontor. I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til tyveri, avbrudd og lignende. Medlemskap i foreningen for norske studenter i utlandet , ANSA , anbefales. ANSA har dessuten et godt forsikringstilbud for sine medlemmer.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.