The Medical University of Warsaw

OBS! Medisinprogrammet er nå omarbeidet slik at man vil få autorisasjon i Norge på linje med de som har studert i Norge. Se mer informasjon under «Vitnemål, turnus, autorisasjon» og på regjeringens internettsider.

 


 

Medical University of Warsaw er ett av Polens eldste universiteter, over 200 år gammelt. I 1993 startet universitetet opp med sitt engelskspråklige program, og tilbyr 80 studieplasser til internasjonale studenter.

Nyttige dokumenter

Relevante lenker

Sted

Universitetet ligger  i Warszawa som er Polens hovedstad med om lag 2 mill. innbyggere. Kort avstand til sentrum og den internasjonale flyplassen.

Boforhold

Universitetet kan tilby hybel på studentby. Prisen er ca. NOK 2000 og standarden er rimelig bra. Her finner du søknadsskjema for rom på studentby.
Likevel velger de fleste norske studentene å skaffe seg leilighet på det private utleiemarkedet. Warszawa er et pressområde, men det er fortsatt mulig å få leid en 3 roms leilighet for om lag 5-6000 NOK. Universitetet hjelper deg å få kontakt med utleiebyråer.

Studenter

Totalt over 3 000 studenter. Utenlandsavdelingen (English Division) tar vanligvis opp ca. 80 studenter pr. år. I dag studerer rundt 100 nordmenn ved fakultetet. Ellers er det en god del svenske, tyske og amerikanske ved fakultetet.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning (M.D.grad) som etter noen ukers tilleggskurs gir autorisasjon som lege i Norge. Turnus avtjenes på vanlig måte. Studiet er godkjent for lån og stipend etter gjeldende regler i Statens Lånekasse.

NB!

Norsk og polsk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Her kan du lese mer om forskjellene.

Pris pr. skoleår

For tiden € 11.100. I tillegg er det en søknadsavgift (Application fee) på € 200 som betales i forbindelse med søknaden (refunderes ikke). Dette er avgifter som alle søkere må betale. Det koster ikke noe ekstra å søke gjennom Sonans Interstudies. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker dette beløpet. Skolepengene kan betales i 2 rater (innen 31 okt. og 31 jan.) I tillegg yter Lånekassen 98 000 NOK til livsopphold (stipendandel 40%).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, mens polsk er en del av pensum de første årene slik at studentene kan kommunisere med pasientene i den kliniske delen av studiet. Normalt kreves TOEFL-testen som dokumentasjon på gode engelskkunnskaper, men det gis fritak fra dette ved god engelskkarakter (4 eller bedre) på vitnemålet.

Studietid

6 år. Skoleåret varer i 37 – 40 uker og er inndelt i 2 semestre. Det er svært vanskelig å søke seg over til Norge eller studiesteder i andre land.

Opptakskrav

Opptaket baserer seg på bestått vitnemål fra vgs. som gir studiekompetanse. (Spesiell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen aksepteres.) Opptaket skjer gjennom en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk. Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2, samt minimum fysikk 1 er nødvendig for å kunne ha noen sjanser til å klare opptaksprøven. Det er ikke et formelt krav at du har biologi, kjemi eller fysikk på vitnemålet. Det kreves minimum karakteren 4 i engelsk på vitnemålet. Hvis ikke må TOEFL ellet IELTS-test avlegges. Det vil være til sammen 100 spørsmål av typen multiple choice. IB-vitnemål slipper opptaksprøve og tas opp etter karakterer dersom en har biologi og kjemi på high level, og fysikk på standard level, med minimum 5 som karakter i snitt.

NB!

Her finner du eksempler på gamle opptaksprøver.

Søknadsprosedyre steg for steg, punkt 1 – 9.

NB ! Du kan ikke bruke Hotmailadresse.

 1. Du kan bare søke i perioden 1.mars – 24. april (kl 24:00) . 
 2. Registrer deg onlinedenne siden, Ikke glem din login og passord som du lager selv.
 3. Så fyller du inn søknadsskjemaet /recruitment account online. Merk deg spesielt de feltene som er obligatorisk, slik som dato og lokalisering av opptaksprøven.
 4.  Last opp følgende dokumenter: Vitnemålet, kopi av passet (bildesiden ), kopi av betalt søknadsavgift med ditt navn påskrevet, samt et bilde. Har du ikke noe vitnemål må dette ettersendes før 30. juni. I mellomtiden sender du inn utskrift av de karakterene du har. Har du ikke pass enda, må du sende inn en annen ID med bilde , for eksempel ditt bank- eller førerkort. Din ID må senere kunne fremvises på prøven.  Søknad uten disse dokumentene godtas ikke .
 5. Du betaler søknadsavgiften til: Medical university of Warsaw, Bank Millenium, ul. Stanislawa Zaryna 2A, 02-593 Warszawa. SWIFT: BIGBPLPW.  Alle får et individelt kontonummer laget av datasystemet. Merk at du må skrive PL foran kontonummeret. På title of payment: skriv navn og Id-nummer.
 6. Når du nå har laget ditt eget passord og lagret opplysningene ,  kan du gå ut og inn av din registreringskonto slik det passer deg.  Merk !! All informasjon om studiet og resultatet fra opptaksprøven kommer  her ,så følg med.
 7.  Til slutt må du varsle Interstudies om hvor du ønsker å ta opptaksprøven her.
 8. Opptaksprøven holdes på: Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7. Oslo. Dato : Lørdag 6. mai, 2017 kl. 12.00. Møt senest 11.30.
 9. Fra slutten av mai vil søkerne få muligheten til selv å se hvor mange rette svar du har fått. Universitetet tilbyr plass til de 90 beste, og det betyr normalt at du bør ha over 60 rette svar. Noen uker senere vil du få beskjed via e-post om du har kommet inn eller ikke. Deretter må du takke ja eller nei til plassen med en svarfrist på ca. en uke.

Ettersending av dokumenter for de som har kommet inn:

Innen 30. juni må følgende dokumenter sendes inn til universitetet.

 1. Signert søknadsskjema. Skjema finner du her. Skriv Interstudies i punkt 6. Source of information.
 2. Kopi av innbetalt søknadsavgift (appliction fee) + ny innbetaling av admisson fee på € 200. Samme konto som ovenfor.
 3. Kopi av vitnemålet fra v.g.s. på engelsk. Det skal være stemplet med en apostille. (Hva er en apostille?)
 4. Kopi av passet
 5. Legeerklæring + vaksiasjonsattestfor Hepatitt B +resultatet fra Salmonella og Shigella test, samt en kopi av det blå europeiske helsetrygdkortet (helseforsikring).
 6. Fire passbilder (3,5 x 5,0 cm) med navn på baksiden.
 7.  School certification. Trengs bare dersom du har et vitnemål hvor det ikke står en setning om at «du har oppnådd generell studiekompetanse» på øvre del av vitnemålet.
 8. Erklæring om betaling av skolepenger.

 Sendes til:

Medical University of Warsaw

2nd Faculty of Medicine – English division  (MD program)

ul. Zwrki i Wigury 61 (room 614)

02-091 Warszawa

Poland

 

NB!! Ingen dokumenter eller attester på norsk skal vedlegges. Alle skal være oversatt til engelsk. Kopier må stemples og signeres.

Alle skjemaer finner du under «Nyttige dokumenter».

Frist for å akseptere studieplassen

Snarest mulig.

Studiestart

Rundt 1. oktober. NB! Innen denne dato må også første avdrag på skolepengene være innbetalt.

Oppholdstillatelse m.m.

Polen er nå blitt medlem av EU, og derfor er det ikke lenger nødvendig for norske studenter å skaffe seg oppholdstillatelse/ visum før de reiser fra Norge. Nå kan du reise nedover bare med ditt norske pass.

Interstudies hjelper med å koordinere transport nedover til lærestedet. Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Skaff deg Europeisk helsetrygdekort her: I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til tyveri og lignende. Medlemskap i foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA , anbefales. ANSA har dessuten et godt forsikringstilbud for sine medlemmer.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.