The Medical University of Warsaw

Medical University of Warsaw er ett av Polens eldste universiteter, over 200 år gammelt. I 1993 startet universitetet opp med sitt engelskspråklige program, og tilbyr 80 studieplasser til internasjonale studenter.

Relevante lenker

Sted

Universitetet ligger  i Warszawa som er Polens hovedstad med om lag 2 millionwe innbyggere. Kort avstand til sentrum og den internasjonale flyplassen.

Boforhold

Universitetet kan tilby hybel på studentby. Prisen er ca. NOK 2000 og standarden er rimelig bra.

Likevel velger de fleste norske studentene å skaffe seg leilighet på det private utleiemarkedet. Warszawa er et pressområde, men det er fortsatt mulig å få leid en 3 roms leilighet for om lag 6000 NOK.

Studenter

Totalt over 3 000 studenter. English Division tar vanligvis opp ca. 80 studenter pr. år. I dag studerer rundt 100 nordmenn ved fakultetet. Ellers er det en god del svenske, tyske og amerikanske studenter ved fakultetet.

Studiefakta

Studiet gir legeutdanning (M.D.grad) som gir autorisasjon som lege i Norge. Turnus avtjenes på vanlig måte i Norge. Studiet er godkjent for lån og stipend etter gjeldende regler i Statens Lånekasse.

NB!

Norsk og polsk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Her kan du lese mer om forskjellene.

Pris pr. skoleår

For tiden € 11.100. I tillegg er det en søknadsavgift (Application fee) på € 200 som betales i forbindelse med søknaden (refunderes ikke). Dette er avgifter som alle søkere må betale. Det koster ikke noe ekstra å søke gjennom SONOR Interstudies. Skolepengestøtten fra lånekassen dekker dette beløpet. Skolepengene kan betales i 2 rater.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, mens polsk er en del av pensum de første årene slik at studentene kan kommunisere med pasientene i den kliniske delen av studiet. Normalt kreves TOEFL-testen som dokumentasjon på gode engelskkunnskaper, men det gis fritak fra dette ved god engelskkarakter (4 eller bedre) på vitnemålet.

Studietid

6 år. Skoleåret varer i 37 – 40 uker og er inndelt i 2 semestre.

Opptakskrav

Opptaket baserer seg på studiekompetanse fra videregående. Opptaket skjer gjennom en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk. Kunnskaper på nivå med kjemi 1+2 og biologi 1+2, samt minimum fysikk 1 er nødvendig for å kunne ha noen sjanser til å klare opptaksprøven. Det er ikke et formelt krav at du har biologi, kjemi eller fysikk på vitnemålet. Det kreves minimum karakteren 4 i engelsk på vitnemålet. Hvis ikke må TOEFL ellet IELTS-test avlegges. Det vil være til sammen 100 spørsmål av typen multiple choice.

Hvis du har IB-vitnemål, ta kontakt med SONOR Interstudies for mer informasjon.

NB!

Her finner du eksempler på gamle opptaksprøver.

Søknadsprosedyre:

NB ! Du kan ikke bruke Hotmailadresse.

Søknadsfrist: 30. april (kl 24:00) . 

  1. Registrer deg onlinedenne siden, Ikke glem din login og passord som du lager selv.
  2. Så fyller du inn søknadsskjemaet. Merk deg spesielt de feltene som er obligatorisk, slik som dato og lokalisering av opptaksprøven.

For mer detaljert søknadsprosedyre, kontakt SONOR Interstudies.

Opptaksprøven vil finne sted lørdag 26. mai 2018 klokken 12 på Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, Oslo. Oppmøte senest 11.30.

Fra slutten av mai vil søkerne få muligheten til selv å se hvor mange rette svar du har fått i søknadsportalen. Universitetet tilbyr plass til de 90 beste, og det betyr normalt at du bør ha over 60 rette svar. Noen uker senere vil du få beskjed via e-post om du har kommet inn eller ikke. Deretter må du takke ja eller nei til plassen med en svarfrist på ca. en uke.

Frist for å akseptere studieplassen

Innen en uke etter opptak.

Studiestart

Rundt 1. oktober. NB! Innen denne dato må også første avdrag på skolepengene være innbetalt.