Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine

Veterinærfakultetet i Warszawa er ett av to fakuteter i Polen som har et engelskspråklig program.

Nyttige dokumenter

Relevante lenker

Sted

Universitetet ligger i Warszawa som er Polens hovedstad med om lag 2 mill. innbyggere.  Veterinæruniversitetet ligger landlig til i utkanten av byen. Warszawa har flere daglige flyavganger til og fra Oslo og flere andre norske byer.

Boforhold

Universitetet kunne tilby hybel på studentby på universitetsområdet. Standarden er høy og prisen ligger på ca 1200 NOK per måned, men det finnes kun dobbeltrom. Hvis du ikke ønsker å bo her i minimum ett semester, vil fakultetet kunne tilby midlertidig opphold her i ca.2 uker før oppstart, slik at studentene kan få litt tid til å finne leiligheter på det private utleiemarkedet.
Warszawa er et pressområde, men det er fortsatt mulig å få leid en 3 roms leilighet for om lag 5-6000 NOK. Universitetet vil kunne hjelpe deg å få kontakt med utleiebyråer.

Studenter

Totalt er det ca. 1100 veterinærstudenter. I dag er det ca 60 svenske og 25 norske  veterinærstudenter ved fakultetet.

Studiefakta

Studiet gir veterinærutdanning (Doctor of Veterinary Medicine). Veterinærfakultetet holder en meget høy akademisk standard. I tillegg er alt av bygninger og utstyr nytt. Universitetsområdet har dessuten innendørs svømmebasseng, fitness-senter, gymsal og tennisbaner som studentene kan benytte seg av.

Utdanningen er EU- godkjent og kvalifiserer for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Universitetet er kjent for å ha en rikelig og lett tilgang på dyr på eget gårdsbruk. Obligatoriske praksisperioder kan ved avtale gjøres i Norge.

NB!

Norsk og polsk undervisningssystem kan være ganske forskjellig. Les mer om forskjellene her .

Pris pr. skoleår

For tiden € 7600. Hvis ønskelig kan dette betales i to rater (€ 4600 i september og €3000 i  januar). I tillegg kommer en Registration fee på EURO 650 som betales før oppstart av første studieår. Både skolepengene og registration fee betales til universitetets rekrutterings- og markedsføringsselskap  International Medicine Studies (IMS). Lånekassen dekker skolepengene, og i  tillegg får du ca. 98 000 NOK til livsopphold

Skolepengestøtten fra Lånekassen er på 60 560 pr. år, hvorav stipendandelen er på 50% de tre første årene og 70% de 3 siste årene. Videre innrømmes ekstralån til skolepenger på opp til 57 860 NOK (totalt altså 118 420).

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Med karakteren 4 eller bedre i engelsk  på vitnemålet, vil du slippe TOEFL-testen. Polsk inngår i pensum de to første studieårene for at du lettere skal klare deg i hverdagssituasjoner og i prat med dyreeierne.

Studietid

5,5 år.

Opptak og søknadsprosedyre

Opptaket baserer seg på bestått 3-årig vgs., studiespesialisering. Det kreves gode kunnskaper i kjemi og biologi, og alle må gjennom en opptaksprøve i disse fagene. Kjemi 1+2 og biologi 1+2 er derfor ønskelig siden opptaksprøvene ligger på dette nivået, men det er ikke noe formelt krav at disse fagene må være på vitnemålet.

IMS, som formidler veterinærstudiene i Brno og Warszawa, tilbyr et nettbasert forkurs i biologi og kjemi for de som har manglende bakgrunn i disse fagene. Les mer her.

Opptaksprøven

Dato for opptaksprøven er lørdag 29. april 2017, kl. 13.00 på Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56, Oslo. Møt kl. 12.30

Søknadsfrist

22. april 2017.

Søknadsprosedyre

Søknadsavgiften er på euro 185 hvis du søker til ett av universitetene ( Brno eller Warszawa). Euro 195 hvis du søker begge.

Betales til:

International Medicine Studies, sro
Vlcie Hrdlo 55
82412 Bratislava
Slovakia
Account No.: 2922815272
Bank code: 1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0029 2281 5272
SWIFT: TATRSKBX
Bank details: Tatra banka, a.s.
Hodzovo nam. 3
811 06 Bratislava
Slovakia

Merk betalingen med : ”Admission fee veterinary – Warsaw/ Brno 17.

Gjør dette før opptaksprøven

  1. Først skal du fylle inn registreringsskjemaet for hvor du ønsker å avlegge opptaksprøven online.
  2. Så skal du skrive ut Application Form . Fyll inn med STORE BOKSTAVER for hånd. Legg ved et bilde. Husk bilde i rett størrelse og signatur.  NB! Ikke bruk æ, ø, å. Bruk i stedet ae, oe, aa.
  3. Ta kopi av passet.
  4. Betal søknadsavgiften på € 185 ( eller € 195 dersom du også søker til Brno) og få en kvittering på dette. Se under for kont nummer m.m.
  5. Send deretter Application form med bilde , kopi av passet og kopi av kvitteringen i lukket konvolutt til:  SONOR-Interstudies. Torggata 11, 0181 OSLO innen 22. april.

Etter opptaksprøven

Dersom du klarer opptaksprøven og bestemmer deg for å ta imot studieplassen, vil du senere motta en oversikt over hvilke andre dokumenter som skal sendes til oss.

Studiestart

Kan variere, men er vanligvis den siste mandagen i september.

Oppholdstillatelse m.m.

Det kreves kun vanlig pass til Polen. Etter ankomsten må du innom den lokale politistasjonen for å registrere deg og få oppholdstillatelse. Universitetet hjelper deg med dette. Sonans Interstudies hjelper til med å koordinere felles transport ned til Warszawa.

Når du tar opp lån i Lånekassen blir du automatisk forsikret i Folketrygden for utenlandssaker. Her skaffer du deg Europeisk helsetrygdkort . I tillegg kan det være fornuftig å ha egen forsikring i forhold til avbrudd, tyveri og lignende. Vi anbefaler medlemskap i ANSA , som også tilbyr en slik studentforsikring.

ANSA har også nettsider om trygghet og hjelp i utlandet. Dette innebærer også beredskapssamarbeid for ulykker av større og mindre omfang. Dette finner mer informasjon om dette her.