OM Å STUDERE I TSJEKKIA, SLOVAKIA, POLEN OG LATVIA

Det er viktig å være forberedt på at det å studere i disse landene, kan være ganske forskjellig fra å studere i Norge. Av og til føles det som en kulturkollisjon, og du bør vite at:

  • Professorene er mye mer autoritære enn her hjemme. D.v.s. at deres ord er lov, og at det sjelden går an å klage på «læreren» eller på karakterer, prøver og lignende. Strenge høflighetskrav i forhold til professorene er også vanlig.
  • Gjennom studiet vil det være mange obligatoriske prøver. Disse gir deg «credits». For å få studieåret bestått må du ha klart credits i de nødvendige fagene. Du får normalt tre forsøk i hvert fag, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp til disse prøvene. For å kunne gå opp til eksamen i faget må du ha de nødvendige credits.
  • Oppmøte til timene betraktes som obligatorisk. Proffesorene merker seg fort hvem som er borte, og for stort fravær skaper lett grobunn for negative holdninger hos proffesorene. For høyt fravær kan også føre til at du ikke får gå opp til fastsatte prøver (credits) eller til slutteksamen. Merk at det ikke gjøres forskjell på gyldig eller ugyldig fravær. Sykdom blir derfor ikke sett på som formildende omstendighet på samme måte som i Norge.
  • Studiet har eksamensperioder på 1-2 måneders varighet etter hvert semester. Du melder deg selv til eksamen når du føler at du er moden for dette. Eksamen vil da ofte være en muntlig eksamen hvor bare du og professoren er til stede. Dette gir professoren stor makt, gjør det vanskelig å klage, samt at «trynefaktoren» kan få en viss innvirkning.I andre tilfeller er det skriftlige prøver, og da ofte i form av multiple choice. Dersom det går galt til eksamen vil du også da normalt ha totalt tre forsøk innen hvert fag, men alle må tas innen eksamensperioden. Derfor er det ekstremt viktig at en jobber jevnt og får unnagjort alle credits og andre obligatoriske øvinger, slik at ikke disse hoper seg opp i eksamensperioden som er mer enn nok krevende i seg selv.For å kunne bli flyttet opp må du ha bestått alle fagene på klassetrinnet. Noen universiteter har imidlertid mulighet til å fravike dette kravet og kan tillate en student å bli flyttet opp med en ikke- bestått eksamen, som da forutsettes å bli tatt opp igjen innen en gitt tid. Normalt vil en som stryker i noen fag til eksamen, få lov til å ta året opp igjen på nytt. Men dersom en har strøket i litt for mange fag, kan en også bli nektet å gå om igjen. Alle studenter er pliktig til å sette seg inn i universitetets reglement som omhandler prøver (credits), eksamener og eventuelle kontinuasjonseksemener.
  • Rett etter oppstart er studentene pliktige til å sette seg inn i universitetets regler og frister for betaling av skolepenger, samt eventuelle refusjonsordninger. I tillegg anbefaler vi at en studerer betingelsene som settes av statens lånekasse.
  • Akademisk holder universitetene et meget høyt nivå. Ofte høyere enn i Norge, hevder mange. Derfor kan du oppleve at professorer kan gå fort fram og forutsetter at en god del stoff er kjent fra videregående. Norsk videregående skole er dessverre kjent for å være relativt slapp og faglig sett bare på et middels nivå i Europa. Nettopp derfor oppleves overgangen så sterkt.Du vil oppdage at du må jobbe mer enn dobbelt så hardt som det du er vant med fra videregående, og at helgene må brukes like mye til å holde seg faglig oppdatert, som til fest og avslapping. Dette er det viktig å innse helt fra første dag. Gjør du det, er du godt på vei til å lykkes.

Øvrige forhold:

Den som har besøkt denne delen av Europa før, vet at boforhold m.m. ikke alltid holder samme standard som hjemme i Norge. Kanskje er studieforholda mer slik en hadde det her til lands for 30 år siden. Litt mindre komfort, men absolutt til å leve med.

Dette kompenseres dessuten gjennom at et norsk studielån gir deg en kjøpestyrke som nesten overgår det dine professorer har til rådighet. Det er derfor lurt å vise en del nøkternhet i sin omgang med penger og ikke bli for mye konge/dronning på byen. En blir dessuten sjelden populær hos lokalbefolkningen på denne måten. For øvrig er norske studenter vel ansett i disse landene.

Studier i utlandet gir deg mange positive opplevelser, så la ikke punktene over legge noen demper på dette. Kommer du inn på studiet, betyr det at du har alle muligheter til å lykkes. Hensikten med denne informasjonen er bare at du må innse at studiesituasjonen ute og hjemme er forskjellig, og dersom du forholder deg til dette vil alt gå bra.