Datoer og hjelpemidler

OPPTAKSPRØVER/ANTAGNINGSPROV I 2017 MEDISIN OG VETERINÆR (LÄKAR/VETERINÄR)

OSLO

Medisin .

Warszawa: Opptaksprøven holdes på: Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7. Oslo. Dato : Lørdag 6 mai 2017, kl. 12.00. Møt senest 11.30.
Opptaksprøven til Warszawa tar 2 timer . Resultatet kommer ca. en uke senere

For Martin og Praha:

Dato: Lørdag 20. og søndag 21. mai 2017
Adresse: Sonans Privatgymnas, Pilestredet 56. Oslo. Tel 23 35 69 69

Opptaksprøven  til Martin tar 4 timer, og til Praha 3 timer. De fleste blir ferdige før denne tid.

Resultatene fra prøvene til Praha er klare etter ca.2 timer. Du får da vite om du er blitt tatt opp eller ikke.

Martin tar med prøvene til Slovakia og gir deg resultatet senere . Fristen for å akseptere plassen blir oppgitt på eksamensdagen.

Kjøreplan lørdag 20. mai 2017:
Kl. 10.00: Comenius University, Martin, Slovakia. Medisinstudiet
Kjøreplan søndag 21. mai 2017:
Kl. 10.00: Charles University i Praha, Tsjekkia. Medisinstudiet.
Kl. 14.30: Intervju og resultater fra Praha.

Hjelpemiddel:
Martin: Engelsk-norsk -engelsk ordbok. English Medical dictionary. Kalkulator. Periodiske system.

Praha: Kalkulator. Periodiske system. Egen ordbok aksepteres ikke. Men Sonans vil  låne ut et visst antall  på eksamensdagen.

Warszawa: Bare kalkulator. Ingen ordbøker eller tabeller.

OBS.
Ta med: ID-kort / legitimasjon. Ingen kleskode.

 

STOCHOLM

Läkare 
Datum: Lördag 6. och söndag 7. maj 2017.
Adress: Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm

Provet för Warszawa är begränsat till 2 timmar,  och för Prag 3 timmar. De flesta blir färdiga före denna tidsfrist.Resultaten før Warszawa kommer ca. en vecka senare.

Resultaten från Prag är klart ca. 2 timmar efter att provet är avslutat. Du får då veta om du har antagits eller inte.
Fristen för att acceptera platsen är i slutet av juni før alla universiteterna.

Tider, Lördag 6. maj 2017:
Kl. 12.00: Warszaw Medcal Univerity. Medicinstudiet.
Tider, Söndag 7. maj 2017:
Kl. 10.00: Charles University i Prag, Tjeckien. Medicinstudiet.
Kl. 14.30: Intervju och resultater från Prag.

 Hjälpmedel:
Prag: Kalkylator.Periodiska system. Egen ordlista accepteras inte. Men Sonans vil ha några  till låns under provet.

Warszawa: Ingen hjälpmedel, bara kalylator.

OBS.
Ta med ID-kort. No dress code.

Veterinærstudier/ Veterinärstudier
Opptaksprøver/Antagningsprov 2017

OSLO

Dato: Lördag 29 april 2017.
Adresse: Sonans privatgymnas, Pilestredet 56, Oslo. Tlf: +47 23 35 69 69
Opptaksprøve for Warzawa kl. 10.00 og Brno kl. 12.30.
Hjelpemiddel: Kalkulator, Engelsk-norsk-engelsk ordbok.

STOCHOLM
Datum: Lördag 6.maj 2017.
Adress: Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm
Prov for Warszawa veterinär kl. 11.00. Prov før Brno kl. 14.00.
Hjälpmedel: Engelsk-svensk-engelsk ordbok. Kalkylator.
OBS.
Ta med  ID-kort. Ingen dress code.