Generelle opptakskrav

For å studere i utlandet må du ha generell studiekompetanse fra videregående. Det betyr at du dessverre ikke kan søke med 23/5-regelen, fagbrev eller realkompetanse. Alle universitetene krever at du har kompetanse i realfagene. Enkelte universiteter krever at du har hatt fagene på videregående, mens andre krever at du har kunnskaper i fagene som de kan måle på en opptaksprøve.

Alle universitetene krever at du har gode kunnskaper i engelsk. Hva universitetene krever varierer, men det er ofte krav om språktest eller karakteren 4 eller bedre fra videregående i engelsk. Se på opptakskrav på hvert universitet for mer informasjon.

Autorisasjon

Enkelte yrker krever at du har såkalt autorisasjon for å arbeide i Norge etter endte studier. Autorisasjon betyr at du har offentlig godkjenning, og er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt.

For at du skal få autorisasjon fra utlandet betyr at utdanningen din må regnet som jevngod som den norske utdanningen og du har de samme ferdighetene etter at du er ferdig å studere som en som har studert i Norge. Som medlem av EØS har Norge forpliktet seg å følge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet sier noe om hvilke yrker som er harmonisert utdanning, altså er jevngode i EU- og EØS-land. Det betyr at så lenge du har gått på en offentlig godkjent skole i EU eller EØS og fått autorisasjon i det landet du studerte i, vil du ha samme retten til å utøve dette yrket i Norge. Av yrkene som er harmonisert finner du:

  • lege
  • tannlege
  • veterinær

Legg merke til at det er reglene gitt av Helsedirektoratet den dagen du ble ferdig med studiene dine som gjelder for din autorisasjon, ikke de reglene som gjaldt da du startet studiene.

Økonomi

Å studere i utlandet koster penger, og de aller fleste norske studenter velger å benytte seg av Lånekassen for støtte mens de studerer. Lånekassen åpner for søknader i starten av mai, og så fort du har fått endelig opptaksbrev fra skolen bør du gå inn på www.lanekassen.no og søke om lån og stipend. Før du søker bør du likevel ta deg tid til sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen, at studiet ditt er godkjent, og at utdanningen du skal ta gir rett på støtte. Alle SONORs skoler har godkjenning fra Lånekassen.

Hvor mye kan jeg få?
Som student i utlandet har du rett til tre typer støtte av Lånekassen. Disse støttene er:

  • Basisstøtte

Alle norske studenter i Norge og utlandet får denne støtten, som også kalles ”studielånet.” I skoleåret 2018/2019 får du 116 369 kroner, og opp til 40 prosent, det vil si 46 548 kroner, av basisstøtten blir gjort om til stipend dersom du består eksamen.

  • Skolepengestøtte

Dette gis hvis du må betale skolepenger. Du kan få opptil 131 386 kroner (2018/2019) i støtte for å dekke skolepenger hvert år. På bachelornivå vil 50 prosent av skolepengesummen gis som lån og 50 prosent som stipend av faktiske skolepenger opptil 67 191 kroner. Det vil si at alt du betaler over 33 595,50 kroner gis som lån.

  • Reisestøtte

Denne støtten varierer fra land til land og skal dekke deler av dine utgifter for to tur-retur reiser. Tilskuddet blir gitt som 65 prosent stipend og 35 prosent lån. Til Europa får du i skoleåret 2018/2019 4 928 kroner i reisestøtte.