Vil jeg få rett til å jobbe i Norge når jeg er ferdig med studiene?

Enkelte yrker krever at du har såkalt autorisasjon for å arbeide i Norge etter endte studier. Autorisasjon betyr at du har offentlig godkjenning, og er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt.

For at du skal få autorisasjon fra utlandet betyr at utdanningen din må regnet som jevngod som den norske utdanningen og du har de samme ferdighetene etter at du er ferdig å studere som en som har studert i Norge. Som medlem av EØS har Norge forpliktet seg å følge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet sier noe om hvilke yrker som er harmonisert utdanning, altså er jevngode i EU- og EØS-land. Det betyr at så lenge du har gått på en offentlig godkjent skole i EU eller EØS og fått autorisasjon i det landet du studerte i, vil du ha samme retten til å utøve dette yrket i Norge. Av yrkene som er harmonisert finner du:

  • lege
  • tannlege
  • veterinær

Legg merke til at det er reglene gitt av Helsedirektoratet den dagen du ble ferdig med studiene dine som gjelder for din autorisasjon, ikke de reglene som gjaldt da du startet studiene. Veterinærer vil få lisens av Mattilsynet.