Hvordan skal du finansiere studiene dine i utlandet?

Å studere i utlandet koster penger, og de aller fleste norske studenter velger å benytte seg av Lånekassen for støtte mens de studerer. Lånekassen åpner for søknader i starten av mai, og så fort du har fått endelig opptaksbrev fra skolen bør du gå inn på www.lanekassen.no og søke om lån og stipend. Før du søker bør du likevel ta deg tid til å sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen, at studiet ditt er godkjent, og at utdanningen du skal ta gir rett på støtte. Alle SONORs skoler har godkjenning fra Lånekassen.

Som student i utlandet har du rett til tre typer støtte av Lånekassen. Disse støttene er:

  • Basisstøtte

Alle norske studenter i Norge og utlandet får denne støtten, som også kalles ”studielånet.” I skoleåret 2018/2019 får du 116 369 kroner, og opp til 40 prosent, det vil si 46 548 kroner, av basisstøtten blir gjort om til stipend dersom du består eksamen.

  • Skolepengestøtte

Dette gis hvis du må betale skolepenger. Du kan få opptil 131 386 kroner (2018/2019) i støtte for å dekke skolepenger hvert år. På bachelornivå vil 50 prosent av skolepengesummen gis som lån og 50 prosent som stipend av faktiske skolepenger opptil 67 191 kroner. Det vil si at alt du betaler over 33 595,50 kroner gis som lån.

  • Reisestøtte

Denne støtten varierer fra land til land og skal dekke deler av dine utgifter for to tur-retur reiser. Tilskuddet blir gitt som 65 prosent stipend og 35 prosent lån. Til Europa får du i skoleåret 2018/2019 4 928 kroner i reisestøtte.