Charles University, Praha

Charles University, 3rd Faculty of Medicine, är en av tre medicinska fakulteter i Prag som erbjuder engelskspråkig utbildning. Universitetet använder problembaserat lärande som undervisningsmetod.

Plats

Prag är Tjeckiens huvudstad och har ca. 1,9 milj. invånare. Stan är för närvarande en av Europas största turistmagneter med sina gott  bevarade gamla stadsdelar. En kosmopolitisk storstad med egenart, där livet fortfarande kan njutas i behagligt tempo. Det går flera dagliga flygavgångar från Stockholm till Prag, i tillägg till tåg och buss.

Boendeförhållanden

Universitetet hjälper i startfasen till med att skaffa studentrum. Standarden kan variera något. Det är emellertid både billigt och lätt att få tag i centralt belägna lägenheter. Universitetet är också behjälpligt med att etablera kontakt med uthyrningsfirmor.

Studenter

Det är ca. 1100 studenter vid den medicinska fakulteten. 150 av dem är utlänningar, där skandinaverna utgör den största gruppen. Undervisning på engelska sedan 1991.

Studiefakta

Studiet ger läkarutbildning ( MUDr. grad) som ger godkänd kompetens för auktorisation i Sverige. AT-tjänst i Sverige måste påräcknast.

OBS!

Svenskt och tjeckiskt undervisningssystem kan vara ganska olika. Här finner du information om detta

Pris per skolår

För närvarande: Czech crowns 330 000 ( ca. 112 000 SEK). Studiet är godkänt för lån och stipendier från CSN. Undervisningsavgiften kan betalas i 2 delbetalningar ( före 30:e sept. och 31:a jan.).

Språk

Undervisningsspråk är engelska. Tjeckiska ingår som en del av kursplanen / studieplanen de första åren för att studenterna skall kunna kommunicera lättare med patienterna.

Studietid

6 år. I princip är det möjligt att söka sig över till studieorter i Sverige eller andra land, men i praktiken kan det vara problematiskt, efter som detta förutsätter lediga studieplatser.

Antagning och ansökningsprocedur

Antagningen baserar sig på godkänt slutbetyg från gymnasieskolan. Det krävs goda kunskaper i kemi, biologi och fysik, och alla måste genomföra ett antagningsprov i dessa ämnen.. Goda kunskaper i kemi 1+2, biologi 1+2 och fysik 1 från gymnasieskolan är nödvendig för att ha en chans till att klara provet, även om det inte är ett formellt krav att ha dessa ämnen med kursbetyg på slutbetyget. Matte kan alternativt ersätta fysik. Det är uteslutande resultatet på antagningsproven som avgör om du blir antagen eller inte. Dessutom kommer det att läggas vikt på goda engelskkunskaper.

Antagningsprovet

Datum för provet i Stockholm är söndag 20. maj 2018 kl. 10 på Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm. Antagningsprovet kostar CZK 600.

Provets varaktighet är 2t. 45 min. Den skriftliga delen består av ca. 90 flervalsfrågor, d.v.s. 30 från vart och ett av läroämnena. Minimum 60% av svaren måste vara riktiga. Antagningsprovet avslutas med en kort intervju. Du får veta resultatet samma dag.

For mer informasjon om opptaksprøven, vennligst ta kontakt med SONOR Interstudies. Kontaktinformasjon finner du under KONTAKT. (OBS! Eposter vil bli besvart på norsk eller engelsk)

Ansökningsfrist

25. mars 2018.

Ansökningens innehåll

 Klick på ”Apply for study” HÄR. Fyll inn din e-mejladress. Efter det kommer du till ”user name” var du fyller inn ditt namn och skapar ditt passord. Då kommer du till anmälanformuläret. Fyll inn de obligatoriska rubrikkerna som är märkt med blå * . OBS !  Inte glöm att fylla in for ”agency” med Sonans Interstudies så att du får göra provet i Stockholm.

Sen skal du skicka följande per post tillStudy Outside Norway (SONOR), Torggata 11, 0181 Oslo, Norge innan 25. mars:

  • Kopia av slutbetyg från gymnasieskolan på engelska. Det skal vara stämplad med apostille. Gäller bara de som redan har er slutbetyg . (Fråga din kommunadministration var du får en apostille).
    • Om du inte har et slutbetyg måste du skicka in ett examensbevis och ett uttalande från skolan om att du kommer att få ett slutbetyg på sommaren (var vänlig notera att engelska krävs)
  • 1  passbild.
  • Kopia av giltigt pass. Här ska du skriva på baksidan: ” Personal data can be used for the purpose of admission” och signerar.
  • Kvitto för ”admission fee” på CZK 600 med ditt namn . Betalingsinformasjon unik til din søknad finner du når søknaden er sendt i søknadsportalen.

Frist för att acceptera studieplatsen

1. Augusti.

Studiestart

En 2-veckors förberedelsekurs i tjeckiska startar i mitten av september, medan själva medicinstudiet startar i slutet av september.