The Medical University of Warsaw

Medical University of Warsaw är ett av Polens äldsta universiteter, över 200 år gammalt. I 1993 startade universitetet upp med sitt engelskspåkliga program, och erbjuder nu 80 studieplatser till internationella studenter.

Plats

Universitetet ligger i Warszawa som är Polens huvudstad med cirka 2 milj. invånare. Universitetet  ligger sentralt till i staden, med kort väg till sentrum og till den internationella flyplatsen. Warszawa har flera dagliga flygavgångar till och från Stockholm och flera andra svenska städer.

Boendeförhållanden

Universitetet erbjuder studentrum i nytt studentområde inte långt från den medicinska fakulteten. Klick här för ansökan .

Tidligare erfarenheter säger att de skandinaviska studenterna helst vill hyra privata lägenheter, och universitetet hjälper till med att etablera kontakt med uthyrningsfirmor.

Warszawa är ett pressområde och man måste räkna med nästan svenska boendepriser, men det är fortfarande möjligt att få en 3-rums lägenhet för cirka 6000 SEK.

Studenter

Totalt över 3 000 studenter. English Division tar vanligtvis upp ca. 80 studenter per år. De flesta av dessa är norska, svenska, tyska och amerikanska studenter. Undervisning på engelska sedan 1993.

Studiefakta

Studiet ger läkarutbildning (M.D.grad) som ger godkänd kompetens för auktorisation i Sverige. AT genomförs på vanligt sätt. Studiet är godkänt för lån och stipendier efter gällande regler i CSN.

OBS !

Svenskt och polskt undervisningssystem kan vara ganska olika. Läs mer om detta här:

Pris per skolår

För närvarande € 11.100. Dessutom är det en Application fee på € 200 som betalas i samband med ansökningen (återbetalas inte).

Alla innbetalinger görs till: Medical University of Warsaw, 2nd Faculty of Medicine, 61 Zwirki and Wigury St. 02-091 Warszawa, Polen. Dessa avgifter måste alla ansökare betala till universitetet. Det kostar inte något extra att anmäla sig gennom Sonans Interstudies.

Språk

Undervisningsspråk är engelska. Dessutom är polska en del av kursplanen/studieplanen de första åren så att studenterna kan kommunicera med patienterna i den kliniska delen av studiet. Normalt krävs TOEFL-testen som dokumentation på goda engelskkunskaper, men skandinaver får vanligtvis dispens från detta vid gott engelskbetyg.

Studietid

6 år. Skolåret, inkl. examensperioden, varar i 37-40 veckor och är indelat i 2 terminer. I princip är det möjligt att söka sig över till andra studieorter i Sverige eller andra land, men i praktiken kan det vara problematiskt, eftersom detta förutsätter att det finns lediga studieplatser.Dessutom har Sverige en problembaserad utbildningsmodell, medan Warszawa har traditionell modell med 2 år pre-klinisk och 4 år klinisk.

Behörighetskrav

Intagningen baseras på allmän behörighet med godkända betyg från gymnasieskolan, och sker genom ett antagningsprov i biologi, kemi och fysik.

Kunskaper på nivå med biologi 1+2, kemi 1+2 samt fysik 1 är nödvändigt för att kunna genomföra provet.

Det är inte ett formellt krav att du har betyg i biologi, kemi och fysik från gymnasieskolan. Men det krävs et betyg i engelska på minimum VG (C) på slutbetyget. Om inte , måste du ta en TOEFL eller ILTS-test.

Provet kommer att bestå av tillsammans 100 frågor av typen multiple choice.

If you have an IB-diploma, please contact SONOR Interstudies for more informastion

Ansökningen step by step, punkt 1 – 9.

OBS !  Du kan inte söka med en Hotmail adress.

1) Du kan bara söka under perioden 1. mars – 30. april (kl 24.00). 

2) Registrer dig online på denna sidan, inte glöm login och passord som du har gjort själv.

3)  Så fyller du i själva ansökan/recruitment account  online. Några feltar är oligatoriska, blant  annat datum och stad för provet.

4)  Ladda upp följande dokument: Slutbetyget på engelsk, kopia av ditt pass( sidan med foton) , kopia av betalt anmälanavgift med ditt namn, samt ett foton. Har du inte slutbetyg så skicka et utskift av de betygen du har i dagsläget. Sista frist för slutbetyg er 30. juni. Har du inte pass , så skicka inn en annan ID, till exempel kopia av körkortet . Din ID måste du visa på provet.

5) Du betalar anmälanavgiften till: Medical University of Warsaw, Bank Millenium, ul. Stanislawa Zaryna 2A, 02-593 Warszawa. SWIFT: BIGBPLPW. Alla får et individuelt kontonummer från datasystemet. Märk at du måste skrive PL framför kontonummeret.     Skriv ditt namn och Id-nummer som tittel på betalningen.

6) När du nu har gjort ditt passord och lagrad dina uppgifter, kan du gå ut och inn av din registeringskonto som du vill. OBS! Efter att ha fullföljt ansökningsprocessen kommer systemet automatiskt att sända dig information om datum, tid och plats för antagningsprovet. Det kommer också att framgå vad du ska ha med dig till antagningsprovet. Resultatet av privet komer också här.

7)Antagningsprovet: Detta avhålls i Stockholm lördag 26. maj 2018 klokken 12 på Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm. Möt senast 11.30 . 

8)Slutligen ger du besked til SONOR Interstudies om var du önskar att genomföra antagningsprovet. Ingen hjälpmedel, bara enkel kalkylator.

9) Från slutet av maj kommer du som ansöker att ha möjlighet att få se hur många rätta svar du hade. Universitetet erbjuder plats till de 90 bästa och det betyder normalt att du bör ha haft 60 rätta svar. Några veckor efter detta kommer du att få besked via e-post om du har antagits eller inte. Du har då en vecka på dig att tacka JA eller NEJ till platsen.

Frist för att acceptera studieplatsen:

Snarast möjligt.

Studiestart

Runt 1:a oktober. OBS! Före detta datum måste också första avbetalning på undervisningsavgiften vara inbetald.

Uppehållstillstånd m.m.

Polen har nu blivit medlem av EU, och därför är det inte längre nödvändigt för svenska studenter att skaffa sig uppehållstillstånd/visum innan de reser från Sverige. Nu behöver du bara ha med ditt svenska pass för att resa till Polen. Efter att du har kommit i gång med studierna, måste du före ett visst datum uppsöka de lokala polismyndigheterna i Warszawa för att få ditt studentvisum. Den medicinska fakulteten eller representanter från studentföreningen kommer att hjälpa dig med detta.

Interstudies hjälper till med att koordinera transport till lärosätet. På flygplatsen kommer du då att tas i mot av representanter för fakulteten. Det rekommenderas att skaffa en privat försäkring som täcker sjukdom, avbrott, olycka, stöld etc. För övrigt gäller vanliga EU-regler.

Innan du fyllar i ansökningsblanketten till Warszawa online, læs detaljerna rørande ansøkningsprosessen här och klick Admission for 6-year program.