University of Veterinary & Pharmaceutical Sciences, Brno

Veterinäruniversitetet i Brno är det enda i sitt slag i Tjeckien och har haft ett engelskspråkligt program i cirka 15 år

Plats

Brno är Tjeckiens näst största stad med ca. 400 000 invånare. Veterinäruniversitetet ligger centralt beläget i staden. Det enklaste sättet att komma till Brno, är att flyga till Prag, sedan vidare i 2,5 timme med buss eller tåg till Brno. Alternatiivt att flyga till Wien och åka i 2 timmar med buss til Brno.

Boendeförhållanden

Vi kan hjälpa till med studentrum i ett studentområde. Priset är ca € 120 per månad. Standarden är mycket god. En 3-rums lägenhet centralt på den privata hyresmarknaden, kan du få från ca. SEK 5000 i månaden.

Studenter

Totalt är det ca. 900 veterinärstudenter. Av dem är det ca. 180 på det engelska programmet. Av detta är det runt 80 skandinaviska studenter. Annars kommer de utländska studenterna från Tyskland, Israel, Storbritannien och Irland.

Studiefakta

Studiet ger veterinärutbildning (Doctor of Veterinary Medicine). Veterinäruniversitetet i Brno är godkänt för lån och stipendium i Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Universitetet är nytt och modernt och håller en hög akademisk standard. Smådjur- och stordjursklinik finns på universitetsområdet. Långa resor til gårder för att treffa djuren er derför inte nödvendig. Universitetet har dessutom gym- och träningsstudio.

OBS!

Svenskt och tjeckiskt undervisningssystem kan vara ganska olika. Läs mer om olikheterna här.

Pris per skolår

För närvarande EURO 7.600. Om önskvärt kan detta betalas i två delbetalningar, EURO 4.600 i september och EURO 3.000 i januari. Utöver detta kommer en Registration fee på EURO 650 som  betalas innan uppstart det första studieåret. Registration fee betalas till universitetets rekryterings- och marknadsföringsaffär, som är International Medicine Stuides (IMS). Studiet är godkänt för lån och stipendier från CSN. OBS ! Kom ihåg att prisnivån i Tjeckien är mycket behaglig.

Språk

Undervisningsspråket är engelska. Tjeckiska ingår i studieplanen det första studieåret för att du lättare skall klara dig i vardagssituationer.

Studietid

6 år.

Antagning

Antagningen baserar sig på godkänt slutbetyg från 3-årigt gymnasium, allmän studieriktning. Det krävs goda kunskaper i kemi och biologi, och alla måste genomföra ett antagningsprov i dessa ämnen. Kemi 1+2 och Biologi 1+2 är därför önskvärt eftersom antagningsproven ligger på denna nivå, men det är inte något formellt krav att dessa ämnen måste finnas i slutbetyget.

IMS, som förmedlar veterinärstudierna i Brno och Warszawa, erbjudar et pre-vet-kurs på distans for studenter som inte har nödvendig kunskap i biologi och kemi. Läs mer här.

Antagningsprov

Lördag 5.maj 2018 kl. 12.30. Adress: Naprapathögskolan. Kräftriket 23 A , Stockholm.

Ansökningsfrist

25. Mars 2018.

Ansöknings- och antagningsprovsavgift

Euro 185 om du anmsökar ett av universiteten (Brno eller Warszawa.) Euro 195 om du ansöker båda.

Betala till:

International Medicine Studies, sro
Vlcie Hrdlo 55
82412 Bratislava
Slovakia

Account No.: 2922815272
Bank code: 1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0029 2281 5272
SWIFT: TATRSKBX

Bank details:
Tatra banka, a.s.
Hodzovo nam. 3
811 06 Bratislava
Slovakia

Märk betalningen med : ”Admission fee veterinary – Warsaw/ Brno 18 + ditt namn

Ansökningsprocedur Step-by-step

 1. Fyll först i registreringsformuläret för antagningsprovet och sänd detta formulär online till oss. Då blir du registrerad till provet. Du får omedelbart en bekräftelse på din anmälan. Får du inte det, har du skrivit din e-postadress fel.
 2. Skriv efter detta ut denna instruktionen som förklarar för dig hur du ska fylla i ansökningsformuläret till Brno online i step 3.
 3. Sen ska du fylla i detta online ansökningsformuläret till universitetet. OBS! Bruk inte ä, ö, å. Skriv i ae, oe, aa. Skriv inn ditt mobilnummer slik: 0046xxxxxxxxx utan uppehåll mellan tall. Frist 25.mars.
 4. Sänd snabbast möjligt en kopia av kvittot för betald ansökningsavgift till oss på fax +47 73884021 eller elektroniskt till info@interstudies.no
 5. Slutligen måste du innan fristen 25. mars komplettera med följande:
  – Kopia av slutbetyg från gymnasieskolan båda svenska och engelska om du har detta klart. Om inte kan det översändas senare. Det engelska skal vara stämplad med apostille. (Vad er en apostille? )
  – Hälsoattest på engelska.
  – 2 st. passfoton.
  – CV på engelska.
  – Kopia av pass (bara bildsidan)

Skicka dokumenten direkt till Study Outside Norway (SONOR), Kjøpmannsgata 10, 7013 Trondheim, Norge.

OBS!

Inga dokument på svenska kan bifogas.

Senaste datum för att acceptera studieplatsen

Snabbast möjligt, men senast 31:a augusti.

Studiestart

Kan variera, men är vanligtvis i sista halvan av september.